6 روش موثر برای تمیز کردن و براق کردن سنگ قبر

در بیشتر جوامع با مذاهب مختلف استفاده از سنگ قبر برای عزیزان از دست رفته یک امر طبیعی و به شکلی مرسوم تبدیل شده است که علاوه بر احترام به شخص متوفی و زنده ماندن یاد و خاطر ایشان می تواند هویت شخص دفن شده را برای سالیان دراز نیز حفظ نماید. 

مقالات مرتبط

دسته بندی ها

آرشیو

6 روش موثر برای تمیز کردن و براق کردن سنگ قبر