عروجیان همراه شما

با هم مراسمی با شکوه به یادگار بگذاریم

درباره عروجیان

اهداف عروجیان

عروجیان تنها نماینده رسمی برگزار کننده خدمات و تشریفات ترحیم و کنار مزار سازمان بهشت زهرای تهران

  • برگزاری مراسم و تشریفات کنار مزار
  • تهیه میز ، صندلی و سایبان
  • تدارکات مداحی و سیستم صوتی
  • تهیه، میوه خرما ، شیرینی و حلوا
  • اعزام مامور پذیرایی