چرا مراسم ختم در روزهای مشخصی برگزار می شود؟

برگزاری مراسم عزاداری برای رفتگان در تمامی کشورهای جهان مرسوم است،اما آداب و رسوم آن ریشه در فرهنگ و سنت های هر قوم و ملتی دارد.آداب و رسوم برگزاری مراسم در کشور ما آمیخته ای از زندگی اقوام باستانی ما (زرتشتی ها و سکاها) و فرهنگ و اعتقادات اسلامی است.در ادامه به بررسی ریشه و برخی آداب و رسوم مراسم ختم می پردازیم.

مقالات مرتبط

دسته بندی ها

آرشیو

چرا مراسم ختم در روزهای مشخصی برگزار می شود؟