تجربه ی نزدیک به مرگ” چگونه است؟

مرگ یکی از موضوعاتی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته و سوالات زیادی را پیش روی او قرار داده است.افرادی که مرگ را تجربه می کنند هیچ گاه نمی توانند به عقب برگردند و ما را از آن چه برایشان اتفاق افتاده آگاه کنند.به همین دلیل بیشتر آن چه ما در این باره می دانیم بر اساس باورهای دینی ما شکل گرفته است.یکی از اصلی ترین غرایز بشری میل به جاودانگی است و به همین خاطر مرگ و پایان زندگی برای بسیاری تجربه ای تلخ و ترسناک به نظر می رسد.قسمتی دیگر از آن چه راجع به مرگ و چگونگی آن می دانیم مربوط به تجربه ی افرادی است که به خاطر قرار گرفتن در شرایط خاص پزشکی یا حوادث دیگر "تجربه ی نزدیک به مرگ" داشته اند.

مقالات مرتبط

دسته بندی ها

آرشیو

تجربه ی نزدیک به مرگ” چگونه است؟