چگونه مفهوم مرگ را برای یک کودک سه ساله توضیح بدهیم؟

بسیاری از ما تمایل نداریم از مسائل ناراحت کننده صحبت کنیم و صحبت از بسیاری از مسائل ناراحت کننده در فرهنگ ما تابو محسوب می شود و مرگ هم یکی از آنهاست. خصوصا وقتی بخواهیم با کودکان در این باره صحبت کنیم. اما در هر صورت مرگ واقعیت انکارناپذیر زندگی است و بعید نیست کودکان امروزی با کنجکاوی های منحصر بفردشان درباره ی آن از ما سوال هایی بپرسند.  

مقالات مرتبط

دسته بندی ها

آرشیو

چگونه مفهوم مرگ را برای یک کودک سه ساله توضیح بدهیم؟