در شب های قدر چه اعمالی باید انجام بگیرد و چه فضایلی دارد؟

بنا بر اعتقادات مسلمانان شب های قدر شب هایی هستند که نخستین آیات قرآن بر پیامبر اسلام نازل شده است. مراسم شب قدر در شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان برگزار می شود و با توجه به روزه دار بودن مردم در ماه رمضان و شهادت امام اول شیعیان حضرت علی(ع) در شب نوزدهم ماه رمضان این شب ها و به اعتقاد برخی تولد حضرت فاطمه(ع) دختر پیامبر در این شب ها،در زمره ی مناسبت های مهم برای مسلمانان قرار دارد و افراد بسیاری این شب ها را تا صبح بیدار مانده و به دعا و راز و نیاز می پردازند.

مقالات مرتبط

دسته بندی ها

آرشیو

در شب های قدر چه اعمالی باید انجام بگیرد و چه فضایلی دارد؟