احکام و آداب غسل و کفن و نماز و دفن میت

دین اسلام دینی کامل و همه جانبه است و احکام و دستورالعمل های آن تمامی مسائل و جوانب یک زندگی سالم را پوشش می دهد. در مقالات قبلی موضوعات مختلفی در مورد نماز میت و زیارت اهل قبور را  بر طبق احکام و روایات اسلامی مورد بررسی قرار دادیم. در این مقاله به بررسی آداب و احکام درباره ی غسل و دفن افراد متوفی می پردازیم.

مقالات مرتبط

دسته بندی ها

آرشیو

احکام و آداب غسل و کفن و نماز و دفن میت