از فلسفه ی آداب خاکسپاری میت چه می دانید؟

در مقالات قبلی بسیاری از آداب مربوط به خاکسپاری و برگزاری مجالس ترحیم را بررسی کردیم.در این مقاله قصد داریم دلیل بسیاری از آداب خاکسپاری اسلامی را که برای متوفی انجام داده می شوند،بررسی کنیم.

مقالات مرتبط

دسته بندی ها

آرشیو

از فلسفه ی آداب خاکسپاری میت چه می دانید؟