نکاتی درباره ی حلوا و پخت و تزئین آن برای مراسم ختم

حلوا یکی از شیرینی های روزانه و آیینی در شرق و خاورمیانه است. بسیاری از مورخین هندوستان را زادگاه آن می دانند، درحالی که بسیاری دیگر معتقد هستند حلوا ریشه ی عربی دارد و از واژه ی عربی "حلوی" به معنای شیرین گرفته شده ست.

مقالات مرتبط

دسته بندی ها

آرشیو

نکاتی درباره ی حلوا و پخت و تزئین آن برای مراسم ختم